Om Dansalliansen

Dansalliansen erbjuder en unik anställningsform för yrkesverksamma frilansande dansare. Genom att även erbjuda kompetensutveckling och förmedlande möten i samarbete med områdets aktörer bidrar Dansalliansen till att stärka dansen i Sverige.

Dansalliansen bildades hösten 2006 och ägs till lika delar av fyra parter, Danscentrum, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film samt Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras genom ett statligt verksamhetsbidrag och Dansalliansens insatser styrs i enlighet med regeringens ramar via regleringsbrev för Statens kulturråd.

För verksamheten har Dansalliansens styrelse fastställt följande huvuduppgifter:
– att erbjuda social och ekonomisk grundtrygghet till frilansande dansare,
– att bedriva artistförmedling och främja arbetstillfällen,
– att ombesörja kontinuerlig kompetensutveckling,
– att ge stöd och råd vid karriärväxling, samt
– att allmänt stödja det fria dansområdets utveckling.

Vid starten 2006 anställdes 12 dansare och organisationen har sedan vuxit till att sedan 2015 omfatta ett drygt 70-tal dansare. Målsättningen är att på sikt kunna anställa minst 100 dansare.

Läs mer om Dansalliansens verksamhet