Om Dansalliansen

Dansalliansens uppdrag är att ge frilansande dansare en grundanställning och därmed en social och ekonomisk grundtrygghet. En uppgift är också att bedriva artistförmedling och främja arbetstillfällen för dansarna.

Dansalliansen ska stödja utvecklingen inom det fria dansområdet och gör det bland annat genom att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling.

Den anställningsform som Dansalliansen erbjuder riktar sig till yrkesaktiva dansare, helt eller delvis verksamma hos arbetsgivare som omfattas av offentligt kulturstöd. De anställda dansarna fortsätter att arbeta som frilansare med tidsbegränsade engagemang vid teatrar eller inom det fria dansområdet. Vid engagemang tar dansaren tjänstledigt från Dansalliansen. Anställningen fortlöper så länge som den anställde uppfyller Dansalliansens kriterier för kontinuerlig yrkesaktivitet.

Dansalliansen har sedan starten 2006 genomfört åtta anställningsomgångar och har i dag 69 anställda dansare.

Dansalliansen är en statligt finansierad verksamhet som ägs gemensamt av Danscentrum, Svensk Scenkonst,  Trygghetsrådet TRS och Teaterförbundet för scen och film .

Anställning av dansare
Dansalliansens ska anställa och värna om ett stort antal frilansande dansare.
Anställningsformen är en villkorad tillsvidareanställning som ger dansarna en social och ekonomisk trygghet. Under tid med anställning hos annan arbetsgivare tar dansaren tjänstledigt från Dansalliansen. Läs mer om anställning av dansare.

Kompetensutveckling och förmedling
Dansalliansen arrangerar aktiviteter så som workshops, Master Classes och seminarier men också auditions och andra former av möten mellan dansare och arbetsgivare. Syftet är att stärka dansarnas kompetens och bredda kontaktnätet för att öka möjligheterna till anställning. Läs mer om kompetensutveckling. Läs mer om förmedling.

Samarbeten
Dansalliansen verkar nationellt och arrangerar aktiviteter i olika delar av landet. För genomförandet av dessa samarbetar Dansalliansen med ett stort antal institutioner och organisationer. De flesta aktiviteterna är också öppna för dansare som inte är anställda. Läs mer om våra samarbeten.

Karriärutveckling/karriärväxling
I verksamheten ingår att stödja dansares karriärutveckling/karriärväxling. Bland annat arrangeras återkommande seminarier för dansares karriärutveckling. Dansalliansen för även en dialog med Trygghetsrådet TRS och Kollektivavtalsstiftelsen SOK kring uppbyggnad av särskilda stödformer för frilansande dansares karriärväxling.

Mentorprogram/Unga dansare
Dansalliansen har startat ett mentorprogram för att stärka nyligen utexaminerade dansares möjlighet att utvecklas och sätta sig in i området.  Adepterna får dessutom möjlighet att delta i aktiviteter såsom workshops, seminarier m.m. Läs mer om mentorprogrammet.

Utbytesprogram
Dansalliansen har ett utbytesprogram med landets institutioner med syftet att öka utbytet och rörlighet mellan institutioner och det fria danslivet. Det innebär att en tillsvidareanställd dansare ges möjlighet att söka en tidsbegränsad ettårsanställning vid Dansalliansen och en frilansande dansare anställs som ”vikarie” under den tiden.  Läs mer om utbytesprogrammet.