Dansalliansen

DA ung

DA ung - Dansalliansens särskilda insatser för nyexaminerade dansare

Dansalliansen kommer under 2024 att fortsätta erbjuda riktade insatser för att stärka nyexaminerade dansare. I projektet kommer en bredd av olika insatser erbjudas specifikt till målgruppen, utöver den ordinarie kompetensutvecklande verksamheten som är öppen för alla yrkesverksamma dansare. Insatserna syftar till att fördjupa nyexaminerades kompetens och skapa relevanta och breda nätverk som kan leda till ökade anställningstillfällen.

Dansare som har examinerats under de senaste tre åren (2020 - 2024) kan ansöka om att vara med på de olika aktiviteter som kommer att erbjudas inom projektet.

Insatserna kommer att erbjudas kostnadsfritt. Vissa aktiviteter kommer att ske digitalt, andra fysiskt på olika platser i Sverige. Antagning kommer att ske till varje enskilt tillfälle, så det finns möjlighet att ansöka till en eller flera aktiviteter. Information om aktiviteterna kommer att publiceras löpande på Dansalliansens hemsida och på satsningens Facebook-kanal. Följ gärna DA ung på Facebook för att ta del av och sprida informationen.

Bakgrund
Under pandemin har det blivit svårare för nyexaminerade dansare att etablera sig på arbetsmarknaden. Svårigheten att etablera sig ökar risken för att yngre dansare väljer att lämna branschen, vilket kan ge långsiktiga problem med återväxten inom dansområdet. Dansalliansen ser därför att det finns behov av särskilda insatser för att stötta nyexaminerade dansare i att bygga långsiktigt hållbara dansarkarriärer. 

För mer information kontakta Petra Wormbs på info@dansalliansen.se eller 0734-11 77 05

KOMMANDE AKTIVITETER

Här ett urval av det som planeras inför 2024. Länk till ansökan kommer att läggas upp så fort vi har ett färdigt program.

Nätverks- och fortbildningsresor - Vi besöker svenska dansinstitutioner och dansfestivaler i syfte för nyutexaminerade dansare att bredda sitt kontaktnät samt  få möjlighet att prova på arbetet på en dansinstitution.

- Brådjupa - D
ansfestival i Blekinge, Karlshamn, planerad v. 35 Ansök här

Möt koreografen - Korta och längre möten med nationella och internationella koreografer.

Aktiviteter kommer att läggas ut löpande, där ansökan till de olika aktiviteterna kan hittas på Dansalliansens hemsida under fliken Aktuellt