Dansalliansen

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling ingår i Dansalliansens verksamhet och syftar till att ge dansare möjligheter att utvecklas genom fördjupning och breddning inom sin konstnärliga praktik.

Workshops, kurser och seminarier anordnas i nära dialog med dansarna och branschen, vilket bidrar till utveckling och kompetenshöjning inom dansområdet i stort. Flertalet av arrangemangen är öppna för dansare som inte är anställda hos Dansalliansen och blir därmed en viktig mötesplats för kunskapsöverföring mellan verksamma inom yrket.

Dansalliansen anordnar ett drygt 70-tal kompetensutvecklingsaktiviteter per år. I programmet för kompetensutveckling ingår workshops, Master Classes, seminarier och öppna konstnärliga samtal med såväl svenska som utländska koreografer och danskonstnärer. Dansalliansen erbjuder även kurser inom skadeprevention och träningsupplägg. Genom samarbeten med andra organisationer och institutioner kan dessa aktiviteter arrangeras i olika delar av landet.

En förutsättning för att kunna erbjuda aktiviteter på olika platser i landet är de nära samarbeten Dansalliansen har byggt upp med andra aktörer inom branschen. Aktuella aktiviteter