Dansalliansen

Välkommen till Dansalliansen

Dansalliansen ger frilansande dansare en grundanställning och erbjuder kompetensutveckling, förmedling och samarbeten med andra aktörer inom området.

I Dansalliansens uppdrag ingår också att stimulera till utveckling och rörlighet inom det svenska dansområdet. Det sker genom workshops, master classes, seminarier och auditions samt andra former av möten mellan dansare och arbetsgivare. Syftet är att stärka dansarnas kompetens och bredda kontaktnätet för att öka möjligheterna till uppdrag.

Dansalliansen är en statligt finansierad verksamhet som ägs av Danscentrum, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film och Trygghetsrådet TRS.

Om DansalliansenDansareAktuellt