Dansalliansen

Personuppgiftspolicy

Dansalliansen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgifter som samlas in
Dansalliansen samlar in personuppgifter, så som namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV från dig som ansöker om anställning eller deltagande vid aktiviteter (kurser, workshops m.m.).

Insamling med samtycke
När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter samtycker du till att dessa används i enlighet med nedanstående punkter.

Användning av personuppgifter
Insamlade personuppgifter lagras i första hand för att fullgöra våra åtagande gentemot dig och våra uppdrag. Därutöver används insamlade personuppgifter i samband med framtagande av statistik, redovisningar, undersökningar och utvärderingar rörande vår verksamhet.

Insamlade personuppgifter från Dansalliansens anställningsomgångar behandlas och lagras, i enlighet med ovanstående, samt för att förenkla ansökningsförfarandet för sökande vid kommande anställningsomgångar, som längst 36 månader från ansökningsdatum.

Insamlade personuppgifter från ansökningsförfarande och genomförande av Dansalliansens aktiviteter behandlas och lagras, som längst 36 månader från senaste registrering. Foto och videoupptagningar från genomförda aktiviteter behandlas och lagras från upptagande till och med tidpunkt då lämnat samtycke återkallats.

Rättslig grund
När du lämnar dina personuppgifter till Dansalliansen godkänner du att Dansalliansen registrerar, behandlar och lagrar uppgifterna enligt angivna ändamål. Detta gäller uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t.ex. bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.

Dina rättigheter
Du äger rätten till dina personuppgifter och har möjlighet att påverka den information som lagras. Dansalliansen kommer att rätta eventuella felaktiga uppgifter som påtalas.

I det fall grunden är samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke genom att sända ett återkallande till info@dansalliansen.se.

Om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter har du möjlighet att kontakta Datainspektionen www.datainspektionen.se.