Dansalliansen

Verksamhet

Anställning av dansare
Den anställningsform som Dansalliansen erbjuder riktar sig till frilansande yrkesaktiva dansare och är en villkorad tillsvidareanställning som ger dansarna en social och ekonomisk trygghet. Under tid med anställning hos annan arbetsgivare tar dansaren tjänstledigt från Dansalliansen. Läs mer om anställning av dansare.

Kompetensutveckling och förmedling
Dansalliansen arrangerar aktiviteter så som workshops, Master Classes och seminarier men också auditions och andra former av möten mellan dansare och arbetsgivare. Flertalet av arrangemangen är öppna för dansare som inte är anställda hos Dansalliansen och blir därmed en viktig mötesplats för kunskapsöverföring mellan verksamma inom yrket. Läs mer om kompetensutveckling. Läs mer om förmedling.

Samarbeten
Dansalliansens omfattande nationella verksamhet fungerar även som en arena för samarbeten mellan dansområdets olika aktörer. Den är en viktig resurs för kompetensutveckling inom dansområdet i stort då aktiviteterna är öppna även för dansare som inte är anställda hos Dansalliansen. För genomförandet av aktiviteter i olika delar av landet samarbetar Dansalliansen med ett stort antal institutioner och organisationer. Läs mer om våra samarbeten.

Karriärutveckling/Karriärväxling
Dansalliansen arbetar med olika former av stöd till anställda dansare som är i behov av att växla/utveckla sin karriär. Utöver dialog och karriärcoachning finns möjlighet att tillsammans med Trygghetsrådet TRS ta fram hållbara karriärutvecklingsplaner som kan påbörjas redan under dansarens sista anställningsår.