Verksamhet

Anställning av dansare
Dansalliansens ska anställa och värna om ett stort antal frilansande dansare.
Anställningsformen är en villkorad tillsvidareanställning som ger dansarna en social och ekonomisk trygghet. Under tid med anställning hos annan arbetsgivare tar dansaren tjänstledigt från Dansalliansen. Läs mer om anställning av dansare.

Kompetensutveckling och förmedling
Dansalliansen arrangerar aktiviteter så som workshops, Master Classes och seminarier men också auditions och andra former av möten mellan dansare och arbetsgivare. Syftet är att stärka dansarnas kompetens och bredda kontaktnätet för att öka möjligheterna till anställning. Läs mer om kompetensutveckling. Läs mer om förmedling.

Samarbeten
Dansalliansen verkar nationellt och arrangerar aktiviteter i olika delar av landet. För genomförandet av dessa samarbetar Dansalliansen med ett stort antal institutioner och organisationer. De flesta aktiviteterna är också öppna för dansare som inte är anställda. Läs mer om våra samarbeten.

Karriärutveckling/karriärväxling
I verksamheten ingår att stödja dansares karriärutveckling/karriärväxling. Bland annat arrangeras återkommande seminarier för dansares karriärutveckling. Dansalliansen för även en dialog med Trygghetsrådet TRS och Kollektivavtalsstiftelsen SOK kring uppbyggnad av särskilda stödformer för frilansande dansares karriärväxling.

Mentorprogram/Unga dansare
Dansalliansen har ett mentorprogram för att stärka nyligen utexaminerade dansares möjlighet att utvecklas och sätta sig in i området.  Adepterna får dessutom möjlighet att delta i aktiviteter såsom workshops, seminarier m.m. Läs mer om mentorprogrammet.

Utbytesprogram
Dansalliansen har ett utbytesprogram med landets institutioner med syftet att öka utbytet och rörlighet mellan institutioner och det fria danslivet. Det innebär att en tillsvidareanställd dansare ges möjlighet att söka en tidsbegränsad ettårsanställning vid Dansalliansen och en frilansande dansare anställs som ”vikarie” under den tiden.  Läs mer om utbytesprogrammet.