Dansalliansen

Förmedling

Dansalliansens förmedling ska stärka dansares position och främja deras möjligheter till arbete. I förmedlingsarbetet ingår att skapa möten mellan dansare och potentiella arbetsgivare och andra konstnärliga samarbetsparter.

En viktig del i den förmedlande verksamheten är de workshops och möten med koreografer som Dansalliansen arrangerar. Dessa aktiviteter bidrar både till att öka dansares nätverk och att skapa möjlighet för koreografer och dansare att mötas och arbeta tillsammans. Det leder också till kunskapsutbyte och möjliga erbjudanden om arbete.

Frilansande dansare, som inte är anställda vid Dansalliansen, har möjlighet att delta vid Dansalliansens förmedlande aktiviteter i mån av plats. Länk till aktuella aktiviteter

Dansalliansen erbjuder även stöd för arbetsfrämjande aktiviteter såsom medverkan vid utbudsdagar.