Dansalliansen

Samarbetspartners

Dansalliansen verkar nationellt och arrangerar aktiviteter i olika delar av landet. För genomförandet av dessa samarbetar Dansalliansen med ett stort antal institutioner och organisationer.

Redan från starten år 2006 har Dansalliansen samarbetat med Danscentrums regionala organisationer och ”Projekt Trappan”, nu ”Kulturakademien Trappan”, i Göteborg. Samarbete har även skett med de regionala kulturkraftprojekten, dansutbildningarna, svenska danskompanier såsom Cullbergbaletten, Skånes Dansteater och Norrdans.

TeaterAlliansen och Musikalliansen är naturliga samarbetsparter för kompetensutveckling inom gränsöverskridande scenkonst.