Dansalliansen

VIEW POINTS - WORKSHOP

21 - 22 oktober 2021

En improvisationsmetod för dansare, mimare, skådespelare och koreografer Dansalliansen i samarbete med Regionteater Väst, Kulturakademin, Danscentrum Väst och Masthuggsteatern

Viewpoints är en improvisationsmetod för att tänka fysiskt tillsammans i tid och rum på golvet. Metoden är ett effektivt verktyg för att skapa starka ensemblar, generera nytt material såväl som förändra befintligt material. Viewpoints kan också fungera som en analysmetod för sceniskt material, och kan utgöra grunden för ett gemensamt vokabulär i sceniskt skapande.Viewpoints är en metod att arbeta genom tillsammans på golvet, såväl som att den kan fungera som ett tillägg till de tekniker, metoder, erfarenheter och verktyg du redan har i ditt skapande som praktiker. Metoden är likväl ett sätt att generera arbete, som en kontemporär, filosofisk blick på scenkonst och adresserar dans, skådespeleri, koreografi och regi.

Viewpoints skapades av koreografen Mary Overlie, som då artikulerade sex viewpoints. Metoden utvecklades senare till nio viewpoints av Anne Bogart och Tina Landau tillsammans med SITI company i USA, varav fyra relaterar till tid (tempo, varaktighet, impuls, repetition) och fem till rum (arkitektur, form, gest, topografi, rumsliga relationer).

Kursens syfte är att erbjuda en vidgad blick för Viewpoints, där metoden kan fungera som en utveckling, tillägg eller komplement till din redan befintliga praktik. Målet är att du ska lära känna eller utveckla dina kunskaper om Viewpoints för att ensam eller i grupp kunna hantera metodens vokabulär i praktik och teori.

Kursupplägg

Denna tvådagarskurs kommer att ske fysiskt, praktiskt på golvet och riktar sig till dansare, mimare, skådespelare och koreografer. Kursdeltagare kommer på förhand att få några korta texter som vi kan komma att arbeta med tillsammans med det fysiska arbetet på scenen.

Under workshopens första dag undersöker vi de olika Viewpointsen tillsammans på golvet. Under workshopens andra dag applicerar vi viewpointsen i komposition och eventuellt tillsammans med text. De texter vi har att tillgå inom ramen för kursen kommer att skickas ut till deltagare strax innan, och kommer att vara korta och enkla att lära sig.

Foto: Lina Ikse

Anne Jonsson är frilansande regissör, koreograf och lärare verksam i Sverige och internationellt. Hon är utbildad vid Ecole de mime corporel dramatique i London, England och har en mastersexamen i regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst från SKH. Anne arbetar med rörelsebaserad scenkonst, oftast för barn och unga och har ett extra intresse för scenkonst för den allra yngsta publiken. Hon har fleråriga samarbeten med Masthuggsteatern i Göteborg genom projektet Rörelsen, och Strindbergs Intima Teater i Stockholm där hon återkommande arbetar med koreografi och rörelse. Anne frilansar som regissör, koreograf och rörelsecoach och har bl.a. skapat arbete för Zebradans, Unga Klara och Ung Scen Öst.

Dansalliansen

Information

Ledare Anne Jonsson
Startdatum 2021-10-21
Slutdatum 2021-10-22
Tider 21/10 Regionteater Väst i Borås
Se föreställningen Fårgudar kl.10.00 - 10.40
Lunch
Workshop kl.12.30-16.00

22/10 Danscentrum Väst i Göteborg
Workshop kl.11.30 - 17.00
Antal dagar 2 dagar
Sista ansökningsdag 2021-09-30
Plats Regionteater Väst/Danscentrum Väst
Adress Ärlegatan 3