Dansalliansen

SÅNGGESTALTNING

För dansare och skådespelare

15 - 22 mars 2023

Kursen i sånggestaltning erbjuder dig möjlighet att ta din vokala- och musikaliska potential ytterligare en nivå genom att utmana dig själv.

Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg
10.30-13.00
Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

14.00 - 16.30
Masterclass med pianist. Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande. Max antal deltagare: 8 

Förberedelser:
Varje deltagare ska förbereda två sånger. Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten,  noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera - inte leverera färdiga resultat. OBS! Viktigt att du kan närvara alla dagar.

Pia Olbyär sångerska och frilansande pedagog/sångcoach på olika teatrar. Sedan 1980-talet undervisar hon studenter på Stockholms dramatiska högskola i sång och sånggestaltning. Pias specialitet är att fokusera på och arbeta med det musikaliska och sceniska uttrycket samtidigt - på lika villkor. Hon hjälper deltagarna att höja sitt sångsjälvförtroende så att de vågar lita på och låta det personliga uttrycket ta plats. www.piaolby.se

Arne Tengstrandmedverkar som ackompanjatör under eftermiddagspassen.
Dansalliansen

Information

Ledare Pia Olby
Startdatum 2023-03-15
Slutdatum 2023-03-22
Tider 10.30-16.30 samt egna förberedelser
15-17/3 (ons-fre) 20-22/3 (mån-ons)
Antal dagar 6 dagar
Sista ansökningsdag 2023-02-22
Plats Dansalliansens och Teateralliansens kurslokal
Adress Kvarnholmsvägen 56