Dansalliansen

SÅNGGESTALTNING

För dansare och skådespelare

28 - 31 mars 2023

Du ges möjlighet att under fyra dagar arbeta med och utveckla din egen vokala och musikaliska potential - och att utmana dig själv sångmässigt.

Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra - vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg
10.30-13.00
Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

14.00 - 16.30
Masterclass med pianist. Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande. Max antal deltagare: 8 

Förberedelser:
Varje deltagare ska förbereda två sånger. Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten,  noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera - inte leverera färdiga resultat.
OBS! Viktigt att du kan närvara alla dagar.


Pia Olby
är sångare, musiker och pedagog sedan slutet av 1970-talet och har mest arbetat som sångare inom musikgenrer där improvisation ingår som ett huvudsakligt begrepp såsom jazz och fri improvisation. Dessutom med mer textbaserad musik som litterär visa, cabaret och även medverkat som sjungande skådespelare i ett flertal uppsättningar på 1980- och 90-talen.

Pia undervisar i ämnet sång/sånggestaltning på Stockholms dramatiska högskola, där hon har ett lektorat i sånggestaltning samt på Musikhögskolan vid Örebro Universitet där hon undervisar i ämnet sång och sångdidaktik och har ett lektorat i Musikalisk gestaltning. Genom åren har hon också lett oräkneliga kurser i improvisation och sånggestaltning både i Sverige och internationellt.

Kursen görs i samarbete med: Teateralliansen, Danscentrum Syd och Teatercentrum.
Dansalliansen

Information

Ledare Pia Olby
Startdatum 2023-03-28
Slutdatum 2023-03-31
Tider 10.30-16.30 samt egna förberedelser
Antal dagar 4 dagar
Sista ansökningsdag 2023-03-01
Plats Danscentrum Syd
Adress Bergsgatan 29