Dansalliansen

Workshop i neutralmask, clown och text

25 - 29 oktober 2021

Den här kursen riktar sig till dig som är professionell dansare eller skådespelare och inte har någon erfarenhet av clown sedan tidigare. Kursen är ett samarbete med Kulturakademin och TeaterAlliansen.

Syftet med kursen är att du ska få undersöka ditt eget artisteri i relation till ett tekniskt formspråk med inriktning mot mask/clown. Målet är att utveckla ditt artisteri genom en specifik teknik med inriktning mot mask/clown.Du möter, inom ramen för kursen, grundläggande begrepp för scenisk gestaltning. 

  • Vad är scenisk närvaro?
  • Vad är att följa en impuls?
  • Situation.
  • Karaktär.
  • Berättande.

Cirka två veckor före kursstart får du texter som ska användas under kursens gång. Texterna kommer att variera; det kommer bland annat att vara dialoger och monologer av olika karaktär och från skiftande teaterhistoriska epoker. Texterna är så korta att du enkelt lär dig dem på några timmar.

Upplägg

Dag 1:Arbete med neutralmaskens tekniska grunder vars huvudfokus specificerar fysisk och psykisk närvaro. 

Dag 2 och 3:Med ovanstående sceniska koncentration undersöka clownens varande.

Dag 4 och 5:Arbeta med skriven text med clownen i fokus.

Dag 5:Pröva arbetet i ett publikmöte. Publiken är noga utvald och närvarar i ett pedagogiskt syfte.

Du bör arbeta i svarta kläder (helst utan tryck) som är lätta att röra sig i. 

Per Sörberg är skådespelare, regissör och pedagog. Han har arbetat med mask och clown i 30 år och har varit verksam bl.a. på Riksteatern, 123 Schtunk, Orionteatern, Dramaten och  Stockholms stadsteater.Per undervisar kontinuerligt på Stockholms konstnärliga högskola och håller workshops inte bara i Sverige utan även internationellt, såsom Europa och övriga världen.

Foto: Jonas Jörneberg

Dansalliansen

Information

Ledare Per Sörberg
Startdatum 2021-10-25
Slutdatum 2021-10-29
Tider 10.00-16.30 alla dagar
Antal dagar 5 dagar
Sista ansökningsdag 2021-10-07
Plats Lokal meddelas senare
Adress Lokal meddelas senare