Dansalliansen

WITHIN PRACTICE

FESTIVAL

5 - 10 oktober 2020

Within Practice är en festival för samtida danspraktiker. Sex koreografer delar sin syn på sin arbetsprocess genom presentationer och workshops.

5-10 Oktober 2020 på MDT, Stockholms Konstnärliga Högskola och höjden, Stockholm.  

Festivalen är ett samarbete mellan koreografen Björn Säfsten och Stockholms Konstnärliga Högskola och strävar efter att skapa en mötespunkt mellan en ständigt växande danspublik, studenter och yrkesverksamma inom dansområdet. Välkommen till en vecka av utforskande av termen praktik.

Veckan erbjuder också ett format för utbyte mellan alla som deltar i festivalen.  I år har vi bjudit in Insisterspace för att skapa ett stimulerande demokratiskt delningsformat.

”Idén till Within Practice kommer från en önskan om att ta ansvar och skapa möjlighet till att kunna djupdyka i olika praktiker som är en del av vår diskurs. Många danskonstnärer pratar idag om sin praktik och termen har använts så mycket att det är svårt att greppa vad den betyder. Finns det en risk att vår populära terminologi blir urvattnad när fältet blir bättre på att kommunicera? Ta de olika betydelserna av praktik/praktisera/en praktik (?); det är en otroligt varierad term. Det kan referera till hur en arbetar med en koreografisk praktik, t.ex. genom en lövblåsare, fot-baserad praktik, en text etc eller hur en praktiserar eller övar dans och koreografi. Kunskapsfältet koreografi kan idag erbjuda ett perspektiv, hantera, skapa, forma och transformera i princip allt det tar sig an. Den varierande estetiken och uttrycken kan göra termen praktik så mångfacetterad att det är svårt för oss att förstå vad termen egentligen innebär. Istället för att reducera termens öppenhet syftar festivalen “Within Practice” till att skapa en plats där en stor del av vårt fält kan mötas, utforska och driva diskursen framåt.

Med det som grund vill vi närma oss sju konstnärer/grupperingar och visa på skillnaderna i deras arbete och utgå ifrån deras personliga praktiker som utgångspunkt för delandet. Deras workshops och praktik presentationer tillsammans med ett särskilt forum där alla kan dela sin kunskap syftar till att skapa mötesplatser under  festivalen. Målet är att stimulera fältet och kanske också bygga en kunskapsbank genom delad aktion och därigenom möjliggöra för skapande av gemensamma referenser. Ett praktiserande av språket i vårt fält, dansen, samtalet och delandet.”

Festivalen tar plats i olika lokaler under veckan. Praktikdelningssessionerna hålls på MDT och höjden. Workshops hålls på Stockholms Konstnärliga Högskola och föreställningarna ges på MDT.

Beskrivning av formaten för de sex olika workshopparna kommer att släppas senare i sommar. Som vi alla vet är det kanske inte möjligt att mötas live i Oktober. Om så är fallet kommer ”Within Practice” flytta online.

 

Länk svenska sidan: https://withinpractice.se/sv/within-practice-2020-sv

Länk engelska sidan: https://withinpractice.se/en/within-practice-2020-en

 

Within Practice 2020 är ett samarbete mellan Säfsten Produktion, Institutionen för Dans/Stockholms Konstnärliga Högskola, MDT och Dansalliansen.

Genomförs med särskilt stöd av Internationella Dansprogrammet vid Konstnärsnämnden.  Säfsten Produktion genomför sin verksamhet med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad.

Dansalliansen

Information

Ledare Kristin Ryg Helgebostad, InSisterSpace, Michikazu Matsune, Rani Nair, Will Rawls, Björn Säfsten och Jennifer Lacey.
Startdatum 2020-10-05
Slutdatum 2020-10-10
Tider Beskrivning av formaten för de sex olika workshopparna kommer att släppas senare i sommar.
Antal dagar 6 dagar
Sista ansökningsdag 2020-08-31
Plats MDT och höjden. Workshops hålls på Stockholms Konstnärliga Högskola
Adress Slupskjulsvägen 30, Östbergatorget 21, Brinellvägen 58