Dansalliansen

WINTER STUDY

DA ung

31 oktober - 8 december 2022

Dansalliansen erbjuder, i samarbete med ccap, fem dansare mellan 19 – 30 år att under sex veckor ta del av Cristina Capriolis mångåriga och flerfaldiga arbeten.

Studierna kommer genomföras genom träning och repertoararbete, och engagera deltagarna i betingelserna och förmedlingen av ccaps arbete. Arbetet kommer att involvera dig i görandet och upplösandet av ccaps dansande koreografi. Detta innebär kroppsliga skiften, språkligheter, tänkande och perspektiv.

Period:         vecka 44 – 49
Tid:              kl. 09.00 – 17.00 (måndag – torsdag)
Plats:            ccaps studio och Hallen i Farsta

Deltagarna väljs ut baserat på förenlighet med arbetet och arbetets omständigheter.

För ansökan, skicka CV och ett personligt brev till: info@ccap.se
Deadline den 9 oktober 2022

 För deltagande i WINTER STUDY utgår lön på 24 000 SEK brutto
 Vissa dagliga sysslor ingår i arbetet

 Välkommen in med din ansökan!
 

 (English below)
 
WINTER STUDY

Dansalliansen, in collaboration with ccap, offering five dancers between age 19 and 30 to join a six-week study in the long-standing and multifaceted work of Cristina Caprioli.

Period:         Week 44 – 49
Time:           09.00-17.00 (Monday through Thursday)
Place:          The ccap studio as well as Hallen  (Farsta)

WINTER STUDY will be conducted through training and repertoire work, engaging participants in the making and undoing of the ccap dancing choreography. This implicates several shifts of body, language, thought and perspective.

Participants are selected by compatibility to the work and the working circumstance.
To apply, please send a letter of interest, and your CV to: info@ccap.se
Deadline October 9, 2022

 WINTER STUDY participators are paid a salary of 24 000 SEK gross
 Some every day ordinary tasks are included in the work
 
Welcome to apply! 
 
Dansalliansen

Information

Ledare Cristina Caprioli & Anna Grip
Startdatum 2022-10-31
Slutdatum 2022-12-08
Tider 09.00-17.00 (måndag-torsdag)
Antal dagar 24 dagar
Sista ansökningsdag 2022-10-09
Plats ccap studio/Farsta Hallen
Adress Körsbärsvägen 9nb/Mårbackagatan 11