Dansalliansen

VIEWPOINTS

Träning Stockholm

9 - 11 augusti 2022

Starta upp hösten med Viewpoints. Under tre förmiddagar i augusti får du under lustbetonad träning möta och jobba med andra dansare och skådespelare.

Improvisationsmetoden Viewpoints är ett sätt att skapa och lära känna ett scenisk material utifrån gemensamt fysiskt arbete på golvet med tidsmässiga och rumsliga fokus. Genom improvisationer utifrån specifika förutsättningar agerar och reagerar du på de impulser du får. Dessa reaktioner ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet.

Metoden är skapad av Mary Overlie och Anne Bogart. Den används ofta för att bygga ensembler och skapa kompositionsmaterial till föreställningar, men även som en träning för aktören/artisten.

Träningen sker i samarbete mellan Dansalliansen och Teateralliansen.

Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum.
Tidsmässiga kategorier:
  • Tempo
  • Varaktighet
  • Repetition
  • Impuls

Rumsliga kategorier:
   
Form
  • Gest
  • Arkitektur
  • Topografi
  • Rumsliga relationer

Anne Jonsson
är konstnärlig ledare för Teater 3 i Stockholm. Men hon är också regissör som arbetar med rörelsebaserad scenkonst och är utbildad på Ecole de mime corporel dramatique i London, England och har tränat Viewpoints för Anne Bogart och SITI Company i NY, USA. Ann arbetar även som lärare i rörelsebaserad scenkonst och devising.
 
Foto: Johan Sellén
Dansalliansen

Information

Ledare Anne Jonsson
Startdatum 2022-08-09
Slutdatum 2022-08-11
Tider 09.30 (egen uppvärmning)
10.00-12.00 (träning)
12.00-13.00 endast den 11/8 (fika/samtal)
Antal dagar 3 dagar
Sista ansökningsdag 2022-08-01
Plats Teater 3
Adress Rosenlundsgatan 12