Dansalliansen

VIEW POINTS

12 - 15 oktober 2021

Viewpoints är ett sätt att skapa och lära känna ett scenisk material utifrån ett gemensamt fysiskt arbete på golvet med tidsmässiga och rumsliga fokus

Denna kurs görs i samarbete med Teateralliansen och riktar sig både till professionella dansare och skådespelare.

Improvisationsmetoden Viewpoints är ett sätt att skapa och lära känna ett scenisk material utifrån gemensamt fysiskt arbete på golvet med tidsmässiga och rumsliga fokus. Genom improvisationer utifrån specifika förutsättningar agerar och reagerar du på de impulser du får. Dessa reaktioner ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet.

Metoden är skapad av Mary Overlie och Anne Bogart. Den används ofta för att bygga ensembler och skapa kompositionsmaterial till föreställningar, men även som en träning för aktören/artisten.

Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum.

Tidsmässiga kategorier:

  • Tempo
  • Varaktighet
  • Repetition
  • Impuls

Rumsliga kategorier:

  • Form
  • Gest
  • Arkitektur
  • Topografi
  • Rumsliga relationer

Anne Jonsson är regissör som arbetar med rörelsebaserad scenkonst och är utbildad på Ecole de mime corporel dramatique i London, England och har tränat Viewpoints för Anne Bogart och SITI Company i NY, USA. Ann arbetar även som lärare i rörelsebaserad scenkonst och devising.

Dansalliansen

Information

Ledare Anne Jonsson
Startdatum 2021-10-12
Slutdatum 2021-10-15
Tider 10.00-17.00
(tis-fre)
Antal dagar 4 dagar
Sista ansökningsdag 2021-09-28
Plats Dans- och Teateralliansens kurslokal
Adress Gäddviken 56