Dansalliansen

VAD KAN PLATSEN GÖRA MED DIG?

För dansare och skådespelare

14 - 15 september 2023

Hur kan vi skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i platsen och dess landskap ochmänniskor? Vad innebär det för konstnärens arbete? Och vad innebär det för platsen?

Kursen vänder sig till dig som är konstnär inom teater, opera, dans, cirkus, performance som regissör, scenograf, kostymdesigner, skådespelare eller dansare och som vill expandera ditt konstnärliga arbete till andra platser än det traditionella scenrummet.

Kursen är uppdelad i två moment: 
21 augusti: Online-föreläsning (Zoom). Introduktion till platsspecifik scenkonst. (Obs! Introduktionsföreläsningen är obligatorisk om du vill medverka i workshopen)

14-15 september: 2-dagar fysisk workshop med praktiska övningar sker på olika platser utomhus i närheten av Teater Alliansens lokaler i Gäddviken, Nacka.

Under kursen får du möjlighet att pröva metoder för att skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i en specifik plats i samverkan med landskapet och dess människor. Du får också möjlighet att undersöka och reflektera kring nya sätt att socialt engagera landskap och kultur i ett konstnärligt arbete och vilka kulturella möjligheter det kan ge.

Kursen leds av Sara Erlingsdotter, regissör och lärare i scenkonst, och innehåller workshops, reflektionssamtal och kortare föreläsningar. Genom platsspecifika workshops undersöker du tillsammans med de andra kursdeltagarna olika sätt att förstå och involvera en plats i det konstnärliga arbetet. Du undersöker också hur publiken och besökarna kan omvandlas till deltagare och medskapare.

Vill du bara delta i online-föreläsningen, eller är nyfiken på om detta är något för dig? Anmäl dig till online-föreläsningen den 21 augusti som ger en introduktion till platsspecifik scenkonst.

Kursen ges i samarbete TeaterAlliansen.

Sara Erlingsdotter arbetar som konstnärlig ledare och regissör inom teater och musikteater. Hon driver konstnärligt utvecklingsarbete och skapar seminarier och föreläsningar, samt publicerar skrifter och texter. Hennes arbete präglas av gränsöverskridande inriktning samt ett intresse att utveckla scenkonstens möte med publiken, och det mötet som process i samhällsutvecklingen.  Senaste decennierna har hennes arbete fokuserar på platsspecifika och deltagarbaserade scenkonstnärliga projekt i det urbana och rurala landskapet, ett område där hon utvecklat unika metoder, skapat föreställningar och undervisat nationellt och internationellt vid en rad konstnärliga högskolor. Sara Erlingsdotter har också varit lektor i scenkonst vid Stockholms Konstnärliga Högskola där hon utvecklat och drivit kurser på avancerad nivå med fokus på möte, delaktighet och plats och hur mötet mellan landskapsdesign och scenkonst kan skapa nya scenrum och mötesplatser. Hon har genomfört projekt både i Sverige och utomlands, bland annat i Brasilien och Portugal, ofta utanför det traditionella teaterrummet, t ex i parker, naturreservat eller utomhus i stadsmiljö där publiken får vara medskapare och rummet/naturen får ta plats i händelsen. Hon har också byggt upp scenkonstverksamheterna Mellby Scenkonst och Himlabacken på Österlen. www.saraerlingsdotter.com
Dansalliansen

Information

Ledare Sara Erlingsdotter
Startdatum 2023-09-14
Slutdatum 2023-09-15
Tider 13.00-15.00 (Online-föreläsning: 21 augusti)
09.00-16.00 (Workshop: 14-15 september)
Antal dagar 3 dagar
Sista ansökningsdag 2023-08-31
Plats Studio Gäddviken
Adress Kvarnholmsvägen 56