Dansalliansen

SOMMARTRÄNING/ MARTIAL ARTS FOR DANCERS

12 - 16 augusti 2019

Välkommen till en väldigt fysisk och utmanande klass. Dess fokus ligger på kampsport som teknik och praktik anpassat för nutida dansare.

Innehållet utgår från övningar och tankesätt i olika offensiva kampsporter som Kung-fu, Taekwon-Do och Thaiboxning. Vi ska arbeta med olika övningar med tydliga pedagogiska principer och konkreta mål som explosivitet, snabbhet, grundande i marken, applicering av kraft genom kroppen och energihantering. Bemästringen av dessa fundamentala rörelseprinciper leder till tydligare, snabbare och effektivare rörelser.

Övningarna genomförs bland annat genom olika serier av slag och sparkar på mittsar samt genom arbete med traditionella kung-fu former. Former är längre iscensatta kampsekvenser mot imaginära motståndare.

Klassen passar alla som är intresserade av att utveckla sin kroppsliga kunskap som dansare och av att upptäcka sin kropps outnyttjade förmåga till explosivitet och styrka. Själv har jag utvecklats enormt och blivit en bättre dansare tack vare kampsportens tydliga applicering av styrka i rörelse. 

Robin Jonsson är koreograf sen 12 år tillbaka och jag studerade vid P.A.R.T.S. 2004-2008. Innan dess studerade jag i 6 år vid Kungliga Svenska Balettskolan. Han har tränat Kung-fu i 8 år men även Taekwon-do, Shorinji Kempo, Thai-boxning och Karate. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Welcome to a very physical and challenging class. It focuses on the physical techniques found in martial arts but adapts them for dancers. 

The content is based on exercises and ways of thinking about movement in various offensive martial arts such as Kung-fu, Taekwon-Do and Thai boxing. We will work with different exercises with clear pedagogical principles and concrete goals such as explosiveness, speed, grounding, application of force through the body and energy-management. 

the mastery of these fundamental principles of movement leads to clearer, faster and more efficient movements. The exercises are made from, series of punches and kicks on pads and of traditional kung-fu forms. Forms are longer staged combat sequences against imaginary opponents. 

The class is suitable for anyone who is interested in developing their bodily knowledge as a dancer and in discovering their body's unused ability for explosiveness and strength. I have developed enormously and become a better dancer thanks to the application of strength in motion found in many martial arts. 

Robin Jonsson choreographer since 12 years and I studied at P.A.R.T.S in 2004-2008. Before that, I studied for 6 years at the Royal Swedish Ballet School. He have been training Kung-fu for 8 years but he´ve also studied Taekwon-do, Shorinji Kempo, Thai-boxing and Karate.

Dansalliansen

Information

Ledare Robin Jonsson
Startdatum 2019-08-12
Slutdatum 2019-08-16
Tider 12.00-14.00
Antal dagar 5 dagar
Sista ansökningsdag 2019-08-12
Plats SITE studio
Adress Mårbackagatan 11 (Hus H)