Dansalliansen

SEMINARIUM OM INDIVIDUELL KARRIÄRUTVECKLING FÖR DANSARE

18 - 19 december 2019

Dansalliansen och SOKstiftelsen är glada över att kunna presentera detta seminarium som fokuserar på dansares karriärutveckling/karriärväxling både inom och utom dansvärlden.

Vad vill jag? Vad kan jag? Hur gör jag för att nå mina mål?

Med fokus på det individuella perspektivet ges deltagarna en möjlighet till reflektion och inspiration under givande och otvungna former.

Seminariet innehåller bland annat kompetensinventering där vikten ligger på de kompetenser utvecklade under sin karriär som dansare. Vidare avsätts mycket tid till reflektion och samtal men även till praktiska inslag såsom personlighetstest, hjälp med CV-skrivning och personligt brev. Upplägget sträcker sig över två heldagar i december och som uppföljning erbjuds deltagarna upp till tre individuella coachingssamtal under våren 2020. 

Kursledaren Nils Hallén från Verto  är väl insatt i dansares unika arbetssituation och har under flera år samarbetat med Dansalliansen runt frågor som rör karriärutveckling/karriärväxling. 

För mer information se nedan eller ring 08-442 79 96/mejla till info@dansalliansen.se

Kursen sker på svenska

 

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Upplägg

Kompetensinventering

Vad är kompetens egentligen? Vi analyserar själva kompetens begreppet och definierar de kompetenser man utvecklat både under sin karriär som dansare och vid sidan av denna. Deltagarna får arbeta med Kompetenshjulet, ett verktyg man även kan arbeta vidare med efter kursen. Vi tittar på de erfarenheter från danskarriären som man kan ha nytta av i en framtida karriär inom eller utanför danssfären.

REBUS

Vi kommer att jobba med REBUS personlighetsformulär, utgivet av Margareta Lycken, som har sin grund i Jungs personlighetsteorier. Vi går igenom teorin bakom själva testet och kommer sedan att ur olika synvinklar diskutera och reflektera kring hur de personliga resultaten kan påverka oss i olika arbetsrelaterade situationer.

Organisationskultur

Vilka olika typer av organisationskulturer finns inom dansvärlden? I det här avsnittet analyserar och reflekterar vi över olika kulturer och hur det påverkar och stämmer överens med de egna värderingarna. I vilken typ av kultur trivs jag bäst?

Framtiden, sökvägar och handlingsplan

Vilka möjliga karriärvägar finns det inom dansvärlden? Vi kartlägger och reflekterar över de möjligheter som finns att fortsätta inom dans/kultursektorn. Därefter utforskar vi världen utanför dansvärlden. Vilka möjligheter finns? Vilka farhågor och hinder finns? Hur kan man övervinna dessa? Var kan jag hitta de potentiella arbetsgivare/uppdragsgivare som finns? Hur kan jag närma mig dem och hur får jag dem att bli intresserade av mig? Hur går jag vidare efter seminariet?

Individuella coachningssamtal

Efter kursdagarna erbjuds varje deltagare upp till tre individuella coachingssamtal.

 

Nils Hallén har en bakgrund som bland annat personalchef, rekryteringskonsult, karriärcoach och VD för ett utbildningsföretag. Idag arbetar han främst som egenkonsult med att bedöma kandidater vid rekrytering och befordringar samt att utbilda personalavdelningar och chefer inom detta område. Han arbetar även med karriärcoachning och med coachning av ledare. Nils har också en god inblick i de speciella villkor som råder inom konstnärliga yrken genom att i flera år ha arbetat tillsammans med teatergrupper för genomförandet av utbildningar inom offentlig och privat sektor

Dansalliansen

Information

Ledare Nils Hallén
Startdatum 2019-12-18
Slutdatum 2019-12-19
Tider Dag 1 09.30-17.00
Dag 2 09.00-16.30
Antal dagar 2 dagar
Sista ansökningsdag 2019-12-01
Plats Dansalliansens kurslokal i Gäddviken
Adress Kvarnholmsvägen 56