Dansalliansen

SÅNGGESTALTNING - för dansare

10 - 13 mars 2020

Den här kursen i sånggestaltning erbjuder professionella dansare möjlighet att arbeta med och utveckla sin egen vokala och musikaliska potential - och att utmana sig själva sångmässigt.

Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra - vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg

10.00 - 12.00 Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

12.00-13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Masterclass med pianist.

Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande.

Förberedelser: Varje deltagare ska förbereda två sånger. Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten, noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera och inte leverera färdiga resultat

Dansalliansen i samarbete med Kulturakademin 

 

Pia Olby är sångare, musiker och pedagog sedan slutet av 1970-talet och har mest arbetat som sångare inom musikgenrer där improvisation ingår som ett huvudsakligt begrepp såsom jazz och fri improvisation. Dessutom med mer textbaserad musik som litterär visa, cabaret och även medverkat som sjungande skådespelare i ett flertal uppsättningar på 1980- och 90-talen.Pia undervisar i ämnet sång/sånggestaltning på Stockholms Dramatiska Högskola, där hon har ett lektorat i Sånggestaltning samt på Musikhögskolan vid Örebro Universitet där hon undervisar i ämnet sång och sångdidaktik och har ett lektorat i Musikalisk gestaltning. Genom åren har hon också lett oräkneliga kurser i improvisation och sånggestaltning både i Sverige och internationellt. 

Pias pedagogiska grundsyn baseras på en djup och äkta respekt för att människor är olika och att alla är bra på något och att pedagogens huvudsakliga uppgift är att hjälpa kursdeltagaren att se sina styrkor och via dem utmana sina svårigheter och därmed finna ett mänskligt och kunskapsmässigt växande.

Läs mer: https://www.piaolby.se/mer-om-mig/

 

Sven-Eric ”Svenna” Dahlberg är pianist, arrangör och kapellmästare inom många olika genrer och kanske mest känd för sina mångåriga samarbeten med Sonya Hedenbratt och Tomas von Brömssen. Han har varit kapellmästare i tv-program som t.ex Jubel i Busken, Myggans Vänkrets, Visfest och På Spåret. Mellan 2000 - 2011 var Sven-Eric verksam som musikalisk instuderare, coach och studierektor på Musikalprogrammet vid Högskolan för Scen och Musik (Artisten). Efter sin pension är han fortsatt verksam på såväl Artisten, Balettakademin och Performing Art School /Dansforum. Sven-Eric har fått Göteborgs förtjänstmedalj i guld samt sitt namn på en ”egen” spårvagn.

Dansalliansen

Information

Ledare Pia Olby
Startdatum 2020-03-10
Slutdatum 2020-03-13
Tider 10.00-16.00
Antal dagar 4 dagar
Sista ansökningsdag 2020-02-25
Plats Matteuskyrkan Majorna
Adress Djurgårdsgatan 17 B