Dansalliansen

SÅNGGESTALTNING

18 - 25 augusti 2021

Pia Olby ger i augusti en sexdagars kurs i sånggestaltning. Kursen är ett samarbete mellan TeaterAlliansen och Dansalliansen och därmed kommer både professionella skådespelare och dansare antas.

Du ges möjlighet att arbeta med och utveckla din egen vokala och musikaliska potential - och att utmana dig själva sångmässigt. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra - vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg

Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

Lunch ca 13.00-14.00

Master class med pianist. Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande.

Förberedelser: Varje deltagare ska förbereda två sånger. Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten,  noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera - inte leverera färdiga resultat.

Pia Olby är sångare, musiker och pedagog sedan slutet av 1970-talet och har mest arbetat som sångare inom musikgenrer där improvisation ingår som ett huvudsakligt begrepp såsom jazz och fri improvisation. Dessutom med mer textbaserad musik som litterär visa, cabaret och även medverkat som sjungande skådespelare i ett flertal uppsättningar på 1980- och 90-talen.

Pia undervisar i ämnet sång/sånggestaltning på Stockholms dramatiska högskola, där hon har ett lektorat i sånggestaltning samt på Musikhögskolan vid Örebro Universitet där hon undervisar i ämnet sång och sångdidaktik och har ett lektorat i Musikalisk gestaltning. Genom åren har hon också lett oräkneliga kurser i improvisation och sånggestaltning både i Sverige och internationellt.

Dansalliansen

Information

Ledare Pia Olby
Startdatum 2021-08-18
Slutdatum 2021-08-25
Tider Kl. 10.30-16.30
18-20/8 (ons-fre)
23-25/8 (mån-ons)
Antal dagar 6 dagar
Sista ansökningsdag 2021-08-04
Plats Dans- och Teateralliansens kurslokal
Adress Kvarnholmsvägen 56