Dansalliansen

SÅNG FÖR DANSARE OCH SKÅDESPELARE

För dansare och skådespelare

12 - 14 februari 2024

Kursens syfte är att ge dig mer kännedom om din röst och hur rösten fungerar. Målet är att du efter kursen ska känna till det grundläggande kring röstens anatomi, samt ha fått konkreta verktyg för att kontrollera din röst och utveckla den vidare.

Vi kommer att sjunga mycket under de tre kursdagarna, både enkla sångövningar och sånger - i grupp och enskilt. Rösten är fantastisk och vi kan utföra de mest magiska ljud med den. Det är ett instrument som är en del av vår fysiska kropp och därmed också sammanbunden med hela vårt väsen. Rösten kan också gestalta och lägga en ytterligare dimension till ett sceniskt uttryck.

ALLA kan bli bättre på att sjunga, det kräver bara kunskap och övning.

Vid kursens slut ska du:

kunna värma upp din röst på ett hållbart sätt veta hur du reglerar din volym och ditt luftflöde ha fått kunskap om hur du kan förändra/variera din röst/klang ha blivit säkrare på hur du använder din röst i olika register (lågt som högt)

Upplägg
Grundläggande sång och andningsövningar samt anatomi.
Lära in gemensamt enklare körstycke.
Individuellt arbete med en sång, där fokus ligger på röstens uttrycksmöjligheter och teknik.
De som inte sjunger sitter med och lyssnar och ger feedback enligt ”Critical Response metoden”.

Förberedelser

Alla deltagare ska förbereda varsin sång. Mer praktisk information kommer om du antas till kursen

Nina Norblad
arbetar som lektor i scenisk gestaltning med inriktning sång på Högskolan för scen och musik samt frilansar som musikalartist. Hon undervisar i sång på flera typer av utbildningar såsom exempelvis musikalutbildningen och kyrkomusikutbildningen samt anlitas ofta av teatrar som sångcoach såväl för professionella  sångare som för skådespelare och dansare. Nina är van att arbeta med olika typer av sångare och brinner för att utforska vad rösten har för möjligheter.

Kursen ges i samarbete med Teateralliansen d.v.s. både skådespelare och dansare kommer antas.
Dansalliansen

Information

Ledare Nina Norblad
Startdatum 2024-02-12
Slutdatum 2024-02-14
Tider Måndag 13.00-17.00
Tisdag 9.00-13.00
Onsdag 9.00-13.00.
Antal dagar 3 dagar
Sista ansökningsdag -
Plats Teateralliansens kurslokal
Adress Hornsgatan 103