Dansalliansen

FUNKTIONSÖVERSKRIDANDE DANSPRAKTIK

12 januari 2024

Workshopen vänder sig till dig som är professionell dansare eller har stor danserfarenhet oavsett vilken funktionalitet du har.

Under workshopen utforskar vi hur vi kan hitta en mer funktionsöverskridande danspraktik och en hållbarhet som dansare genom livet, oavsett hur kroppen och funktionaliteten förändras.

Vi tar vår utgångspunkt i Språngs funktionsöverskridande danspraktik. I Språng utgår vi från att olika är normen och att våra olikheter driver oss till att göra nyskapande konstnärliga val som för hela scenkonsten framåt. Med stor kroppslig lyhördhet praktiserar vi det jämlika mötet med respekt, mod och ödmjukhet för varandra. Genom att lyssna med alla våra sinnen och en ingång att detta är ett verktyg vi fortsatt övar upp blir vi bättre på att möta både den egna kroppen och andras som kan ha en annan funktionsuppsättning än vår egen. I ett djuplodat anatomiskt arbete både i så väl teknikövningar som improvisation får vi bättre förståelse för kärnan i rörelsen och kan göra adekvata val utifrån den egna kroppen snarare än att utgå från vad vi tror att dansteknikens norm förväntar sig. Ett hållbarhetsarbete som dansare genom bland annat taktil konkretisering. Den kan handla om subtila skillnader i så väl teknik som uttryck. www.dusprang.se

Workshopen leds av Anna Emilsson och Jenny Sandgren Wahlström som är Verksamhetsledare för Språng och Konstnärlig ledare för Konstra
 
Språng har fått utvecklingsstöd från Kulturrådet och Göteborgs stad för att bedriva utvecklingsprojektet VIDARE. Projektet syftar till att utveckla en funktonsöverskridande danspraktik på professionell nivå både lokalt och nationellt. Projektet sker i nära samverkan med Danscentrum Väst, Danskompaniet Spinn, Dansalliansen och Regionteater Väst.

Anna Emilsson är verksamhetsledare för Språng tillsammans med Jenny Sandgren Wahlström och konstnärlig ledare för den semi-professionella ensemblen Konstra. Inom Språng har Anna även ansvar för undervisningen på högskolan. Bla med Högskolan för scen och musik, Balettakademin och Stockholms Konstnärliga Högskola.  Anna är dansare, koreograf och danspedagog med en bakgrund i performance, talteater och fysisk teater. Utbildad på Gotlands Dansutbildningar och Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Genom åren har hon bland annat jobbat med Candoco Dance Company, The People Pile Arts Collective, Frauke Requardt, Alex Julyan, Gill Clarke, Sonia Boyce, Benedikte Esperi, Eva Ingemarsson Dansproduktion, Danskompaniet Spinn, Ami Skånberg Dahlstedt, Embla, Xenia Kriisin och Nadia Nair m.fl. https://dusprang.se/
 
 Jenny Sandgren Wahlström är verksamhetsledare för Språng tillsammans med Anna Emilsson och konstnärlig ledare för den semi-professionella ensemblen Konstra. Jenny är ansvarig för Språngs inkluderande danskurser, samt samverkan med andra utbildningsorganisationer för yngre åldrar – såsom Kulturskolan. Utöver detta håller hon fristående fortbildningar och workshops med variationer av temat kultur och inkludering. Jenny är danspedagog och projektledare, utbildad på Stockholms konstnärliga högskola och School of dance studies (MT).
Dansalliansen

Information

Ledare Anna Emilsson och Jenny Sandgren Wahlström
Startdatum 2024-01-12
Slutdatum 2024-01-12
Tider 13.30-15.30 (fredag)
Antal dagar 1 dagar
Sista ansökningsdag 2024-01-10
Plats Dansalliansens studio
Adress Ryssviksvägen 2