Dansalliansen

ATT SKRIVA DANS

8 - 22 mars 2024

Vill du utveckla ditt språk i relation till text? I vår kultur är ordet makt. Hur kan vi använda den makten?

Skrivarworkshop med Efva Lilja

Har du upplevt svårigheter att uttrycka dig kring din praktik, kring konstformen eller i relation till presentationstexter, ansökningstexter, beslutsfattare eller info till media?

Ord kan artikulera och uttrycka olika visioner och behov som grund för tänkande, skrivande och samtal om vad vi gör, vill göra och behöver göra. Ett sätt att undvika att fastna i konventionellt tänkande, lydnadskulturer och underordning, är att utforska språket och söka de ord som bäst tjänar våra syften och behov. Genom språket kan vi utöka vår agens och handlingskraft. Kom och var med i denna workshop som fokuserar på att skriva dans. Vi kommer att arbeta med olika frågeställningar som kan stimulera ditt eget språk och skrivande. Du kommer också ha möjlighet att arbeta med egna texter, både i grupp och enskilt med Efva som coach.
 
Efter deltagande har du utvecklat redskap för ditt skrivande, fått dina texter diskuterade och förbättrat din förmåga att uttrycka dig i relation till din konstnärliga praktik. Du har reflekterat kring betydelsen av kollegial kommunikation och delning och utvecklat ditt språk i relation till omvärldsdialog och områdesidentitet. 
 
Workshop 1 Inledande samtal kring språkets betydelse och möjligheter i relation till konstnärlig utveckling och kommunikation. Vi talar om våra olika behov, om vokabulär och referenser till olika sätt att skriva. Om betydelsen av att synliggöra våra enskilda praktiker men också betydelsen av att utveckla vår förmåga att kommunicera konstområdet både kollegialt och mot en omvärld. Vi diskuterar detta med utgångspunkt i deltagarnas egna textexempel, andra konstnärers skrivande och offentliga dokument som påverkar dansfältet.
 
Individuellt arbete Du arbetar med ditt eget skrivande på valt tema och kan under processen 
boka tid med Efva för enskild coaching i Dansalliansens lokaler eller digitalt.
 
Workshop 2 Vi delar upp oss i två grupper, läser varandras texter och ger feedback. Därefter samlas vi, diskuterar erfarenheter och strategier för fortsatt utveckling.
 
Har du redan nu frågor du vill ta upp i relation till skrivande? Mejla dessa till Efva
Har du särskilda önskemål om fokus? Är det viktigaste för dig ditt konstnärliga skrivande, presentationstexter, ansökningstexter eller kulturpolitisk argumentation? Berätta för Efva.
Önskemål och förslag ska du mejla senast den 4 mars.
 
Språket är svenska. Eventuellt blir det senare en workshop på engelska.
Max antal deltagare är tio personer.
Du har tillgång till bärbar dator eller Ipad för textproduktion.
Har du frågor? Kontakta Efva Lilja 070–6353056 eller info@efvalilja.se
 
Efva Lilja, koreograf, dansare och författare
Efva Lilja arbetar globalt med koreografi som dans, bild och text i verk som tar oss genom olika medvetandelager, erotiska episoder, kontemplativ stillhet eller lekfullhet med politisk udd. Hennes prisbelönta verk har visats i ett fyrtiotal länder och omskrivits som vackra, poetiska, kontroversiella och banbrytande. Som författare har publicerat 14 böcker varav 11 specifikt om dans och koreografi, samt ett stort antal artiklar för antologier och nätpublikationer. Hennes texter har översatts till sju språk. Mer info på www.efvalilja.se
Dansalliansen

Information

Ledare Efva Lilja
Startdatum 2024-03-08
Slutdatum 2024-03-22
Tider Workshop 1: 13.00-17.00 (fredag 8/3)
Workshop 2: 10.00-15.00 (fredag 22/3)
Antal dagar 2 dagar
Sista ansökningsdag 2024-02-18
Plats Dansalliansen Studio/ on line
Adress Ryssviksvägen 2, 5 tr