Dansalliansen

ACT- att hantera stress och främja hälsa

För dansare och skådespelare

14 - 15 mars 2024

Evidensbaserade strategier för ett hållbart liv

Stress är en del av livet och är oundvikligt. Beroende på hur vi bemöter den här stressen gör vi den lättare eller svårare.  Acceptance & Commitment Training, ACT, är en form av Kognitiv beteendeterapi som har visat sig fungera förebyggande och behandlande för stress och även påvisats kunna öka livskvalitét och arbetsengagemang. I den här kursen jobbar vi med att få in goda rutiner och förhållningssätt i vardagen för att kunna bemöta stress och öka livskvalitet. Genom upplevelsebaserade övningar och kortare teoriavsnitt får du verktyg att hantera svåra känslor och tankar och att hitta tillbaka till din inre kompass - dina livsvärderingar.   

Delar i programmet är bland annat:

- mindfulnessträning 

- återhämtning - acceptansträning  

- följa dina livsvärden   

Kursen leds av Daniel Ek som är legitimerad psykolog, yogalärare och författare.

Under de två dagarna kommer du få lära dig att hantera stress, både inre och yttre, och få konkreta strategier att hantera saker som dyker upp i livet. Kursen baserar sig på ACT (Acceptance and commitment training) som har gott stöd i vetenskaplig forskning för att motverka och förebygga stress och annan psykisk ohälsa.

Vi kommer jobba i smågrupper, två och två och i helgrupp. Upplevelsebaserade övningar är blandat med teori och diskussioner.
Dansalliansen

Information

Ledare Daniel Ek
Startdatum 2024-03-14
Slutdatum 2024-03-15
Tider 10.00-16.00 (torsdag-fredag)
Antal dagar 2 dagar
Sista ansökningsdag 2024-02-25
Plats Teateralliansen studio
Adress Hornsgatan 103, 10 tr.