Dansalliansen

ACT- att hantera stress och främja hälsa

Digital kurs

22 september - 3 november 2021

Evidensbaserade strategier för ett hållbart liv 

Stress är en del av livet och är oundvikligt. Beroende på hur vi bemöter den här stressen gör vi den lättare eller svårare.  Acceptance & Commitment Training, ACT, är en form av Kognitiv beteendeterapi som har visat sig fungera förebyggande och behandlande för stress och även påvisats kunna öka livskvalitét och arbetsengagemang. I den här kursen jobbar vi med att få in goda rutiner och förhållningssätt i vardagen för att kunna bemöta stress och öka livskvalitet. Genom upplevelsebaserade övningar och kortare teoriavsnitt får du verktyg att hantera svåra känslor och tankar och att hitta tillbaka till din inre kompass - dina livsvärderingar.   

Delar i programmet är bland annat:

- mindfulnessträning 

- återhämtning - acceptansträning  

- följa dina livsvärden   

Vi kommer jobba i smågrupper, två och två och i helgrupp. Du kommer få träna hemma tills nästa gång vi ses och vi kommer följa upp hur det gått. Du kommer också få en "buddy-grupp", dvs någon person som du följer upp per telefon en gång i veckan under tiden du genomgår kursen. Efter genomgången kurs kan du om du vill ingå i en grupp från kursen och arbeta med liknande tema genom appen 29k.   

Datum:

22 september 16.00-19.00 - Workshop, föreläsning och genomgång av sex strategier för att hantera stress och livet - online

6 oktober       18.00-20.30 uppföljning och fördjupning i livsvärderingar - online

20 oktober    18.00-20.30 uppföljning och fördjupning i livsvärderingar och acceptans - online

3 november  18.00-20.30 uppföljning och fördjupning i relationer  - online

 

Länkar: www.tidattleva.se

                www.vanskapslabbet.se   

Dansalliansen

Information

Ledare Daniel Ek
Startdatum 2021-09-22
Slutdatum 2021-11-03
Tider 22 september 16.00-19.00 
6 oktober      18.00-20.30
20 oktober    18.00-20.30
3 november  18.00-20.30
Antal dagar 4 dagar
Sista ansökningsdag 2021-09-22
Plats online via Zoom
Adress online via Zoom