Dansalliansen

Brittanie Brown

Brittanie Brown
Foto: Carl Thorborg
Brittanie Brown började dansa vid Central Pennsylvania Youth Ballet och utbildade sig till dansare vid The Julliard School under åren 2008-2011 där hon tog en Bachelor of Fine Arts 2011.

Efter avslutad utbildning har hon bland annat arbetat vid danskompanier som Company XIV under ledning av Austin McCormick och Abraham.in.Motion under ledning av Kyle Abraham.

Under säsongen 2013/2014 var Brittanie engagerad vid GöteborgsOperans DansKompani under ledning av Adolphe Binder. 2015 engagerades hon vid Skånes Dansteater.

Hon har arbetat med och dansat i verk av koreografer som Alexander Ekman, Sidi Larbi Cherkaou, William Forsythe, Ohad Naharin, Victor Quijada,  Robert Battle och Stijn Celis.

Under den senaste perioden har Brittanie varit engagerad vid Skånes Dansteater.