Dansalliansen

Philip Berlin

Philip Berlin
Foto: Carl Thorborg

Philip Berlin är född 1991 och uppvuxen vid Asköviken-Tidö utanför Västerås. 


Numera bosatt i Stockholm och verkar han som frilansare inom dans- och koreografi- fältet i Sverige och internationellt. Philip har studerat vid nutida linjen på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.


 


Philip har arbetat med CCN Ballet de Lorraine i Frankrike där han dansade i verk av bland andra Merce Cunningham, Mathilde Monnier, William Forsythe, Tero Saarinen, Faustin Linyekula och Maria La Ribot. Han har även arbetat med kompanier såsom Norrdans och Cullbergbaletten/Riksteatern.


Han har arbetat i New York med Merce Cunningham Trust och dansat i verket Sounddance

Sedan 2013 har Philip återkommande samarbetat med CCAP/Cristina Caprioli och även arbetat med koreografer som Frédéric Gies, Björn Säfsten, Anja Arnquist, Helena Franzén, Jo Strömgren, Mats Ek och Mårten Spångberg. 


 


Vidare har Philip samarbetat med Gisèle Vienne baserad i Paris, och turnerat internationellt med föreställningen Crowd


 


Han har sedan 2016 återkommande undervisat i dans vid Stockholms Konstnärliga Högskola och är också gästlärare vid Balettakademin i Stockholm och Kävesta folkhögskola. Philip har visat sina egna koreografiska arbeten på bl.a Théâtre de la ville, Scenkonstmuseet, Dansens hus, samt samarbetat med Lousie Dahl och visat Loss of och Lonely at the top på Moderna Museet och mdt i Stockholm.


 


2014, initierade Philip tillsammans med Ulrika Berg, Anna Grip och Cristina Caprioli projektet SUNDAY RUN UP - ett sammanhang som samlar konstnärer verkande inom litteratur, koreografi, musik och konst. Ett projekt som grundar sig i en önskan att bereda plats för konstnärliga praktiker och sociala processer. Han har pga sitt intresse för dessa processer också deltagit i en rad symposier inom samtida politisk teori och konstnärlig praktik vid exempelvis NYU Tisch School of the Arts. 


 


Bland pågående och kommande projekt, under 2022 arbetar Philip med Cristina Caprioli, Gisèle Vienne, Sophie Augot och Daniel Åkerström-Steen. Under våren 2022 skapar han ett nytt koreografiskt verk för en grupp avgångsstudenter vid Södra Latins Gymnasium.


 

 

 

 

 

 

Philip Belin är baserad i Stockholm och har sedan 2010 arbetat med dans och koreografi. Han är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan modern/nutida linje.

De senaste åren har han samarbetat med bland andra Gisèle Vienne, ccap/Cristina Caprioli och Frédéric Gies.

Philip har arbetat med CCN Ballet de Lorraine i Frankrike, han dansade i verk av bland andra Merce Cunningham, Mathilde Monnier, William Forsythe och Maria La Ribot.

Philip har sedan 2015 ett nära samarbete med Louise Dahl och de har bl.a visat Loss of disinhibition på Moderna museet i Stockholm, detta som en del i projektet 89+ co-curerat av Hans Ulrich Obrist och Simon Castets.

Tillsammans med Ulrika Berg och Cristina Caprioli driver han projektet SUNDAY RUN_UP ett projekt som grundar sig i en önskan att bereda plats för konstnärliga praktiker och sociala processer.

Han har även arbetat med Cullbergbaletten/Riksteatern och undervisat på bl.a. Stockholms konstnärliga högskola/DOCH och Kungliga Svenska Balettskolan.

Under 2017-2018 kommer Philip arbeta med Gisèle Vienne och turnera med ccap/Cristina Caprioli i A Line_up.