Dansalliansen

Madeleine Lindh

Madeleine Lindh
Foto: Carl Thorborg
Madeleine Lindh är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan mellan åren 1996–2004. Hennes första arbete var med Europa Danse Youth Company, där hon dansade i stycken av bland andra Mats Ek och Hans Van Manen. Under åren 2005–2007 arbetade hon med William Forsythe, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj och Frédèric Flamand i projektet D.A.N.C.E (Dance Apprentice Network aCross Europe).

Madeleine har sedan 2009/2010 arbetad med ccap och Cristina Caprioli. Hon sysslar också med redigering av film, dansfilm och dokumentationer av dansföreställningar vid sidan av sitt arbete som dansare. Tillsammans med Cristina Caprioli gjorde hon 2012 filmen cloth. År 2013 initierade Anja Arnquist, Cristina Caprioli och Madeleine Lindh ett ”skrivarprojekt i koreografi” kallat Här, här och här här och här, här här här och här, här. Hittills har projektet utmynnat i tre publikationer, tre installationer, en föreställning, en lecture performance, en performativ läsning och ett labb.

Madeleine samarbetar också med dansaren och koreografen Linda Blomqvist (Cosmos The Beach och The Sound). Under den senaste perioden har hon turnerat med verket A Line_up, ett samarbete mellan ccap och Riksteatern samt medverkat i Kroppsfunktion i ett samarbete med ccap.