Dansalliansen

Madeleine Lindh

Madeleine Lindh
Foto: Carl Thorborg
Madeleine Lindh kommer ursprungligen från Stockholm. Hon började som tioåring på Svenska Balettskolan och gick ut utbildningen som klassiskt skolad dansare. Hennes första arbete var med Europa Danse Youth Company, där hon dansade i stycken av bland andra Mats Ek och Hans Van Manen. Med en förkärlek för att tänka kring dans på olika vis, valde hon snabbt att lämna balettvärlden och fick möjligheten att arbeta med William Forsythe, Wayne McGregor, Frédèric Flamand och Angelin Preljocaj i projektet D.A.N.C.E, som de drev under två år under mitten av 00-talet. Här arbetade hon även med filmskaparen Thierry de May, som kom att bli inkörsport till Madeleines arbete med dansfilm. 
 
2009 mötte hon Cristina Caprioli, som hon byggt upp ett tätt och långtgående samarbete med som spänt över många år och som har utmynnat i ett stort antal scenproduktioner, publikationer, installationer, lecture performance, performativa läsningar, pjäser, filmer och labb.
 
En annan återkommande och nära samarbetspartner är Björn Säfsten, senast med ”And so we’re gone” 2023. Madeleine har även, i flertalet produktioner, arbetat med koreografen och dansaren Linda Blomqvist, som hon dansat med sida vid sida sedan hon var 10 år. Samarbetet fortsätter även i framtiden. 
 
Madeleines arbete med dans och koreografi framträder mestadels i form av dansföreställningar, men hon arbetar även transmedialt med tanken om att koreografera ett skrivande, ett filmredigerande eller en rumslighet t.ex. Madeleine fascineras till denna dag av dansens förmåga att gripa tag i en, av dansens komplexitet och över föreställningens gåta. 
Tillsammans med Anja Arnquist ingår hon i koreografduon OR/ELLER. Hösten 2024 visas deras verk Dolly på MDT, Moderna Dansteatern i Stockholm.