Dansalliansen

SELFTAP - ett medel för kommunikation och presentation

Framflyttad till september

11 - 15 september 2023

Dansare som vill använda film som presentation i olika medier

Efter önskemål gör vi nu ett omtag på Selftapekursen, i en ny och komprimerad form, som baserar sig på teori i föreläsningsform med inslag av praktiska exempel. Kursen vänder sig till dansare som vill lära sig filma dans och använda denna kunskap som ett medel för kommunikation och presentation. På kursen går vi igenom allt från dramaturgi, inspelning, klippning och redigering samt distribution. Målet med kursen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om de verktyg som finns att tillgå för att göra en personlig presentation med film.

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper inom film eller teknik
 
KURSINNEHÅLL
Kort teoretiskt intro 
- Vad är en bra Selftape? Vi tittar på exempel, analyserar och diskuterar
- Grunderna i komposition, ljussättning och ljudupptagning
 
Redigering – grunderna i redigering
- Vi laddar upp materialet i datorn och går igenom grunderna i klippning. Varje person har samma underlag när vi går igenom klipparbetet.
 
Export och distribution.
- Hur får jag ut materialet och hur distribuera jag det på enklaste sätt.
 
Teknikkrav: Tekniken är ej i fokus på kursen, men vi kommer gå igenom grundläggande kamerahantering samt enkla redHåkan Larssonigeringsverktyg. Fokus kommer ligga på att prata om film, komposition, bildvinklar och rytm i klippningen.
 
Instruktörer
Håkan Larsson – Fotograf och filmare med gedigen dansbakgrund.
Anders J Larsson – Fotograf och filmare
Dansalliansen

Information

Ledare Håkan Larsson och Anders J Larsson
Startdatum 2023-09-11
Slutdatum 2023-09-15
Tider 13.00-17.00 (tisdag-torsdag)
Antal dagar 5 dagar
Sista ansökningsdag -
Plats Dansalliansens studio
Adress Kvarnholmsvägen 56