Kompetensutveckling

Kompetensutveckling ingår i Dansalliansens verksamhet och syftar till att ge dansare möjligheter att utvecklas genom fördjupning och breddning inom sin konstnärliga praktik.

Dansalliansen anordnar drygt 20-30 kursveckor per år. I programmet för kompetensutveckling ingår workshops, Master Classes, seminarier och öppna konstnärliga samtal med såväl svenska som utländska koreografer och danskonstnärer. Dansalliansen erbjuder även kurser inom skadeprevention och träningsupplägg. Genom samarbeten med andra organisationer och institutioner kan dessa aktiviteter arrangeras i olika delar av landet.

Professionellt verksamma frilansande dansare, som inte är anställda vid Dansalliansen, har möjlighet att kostnadsfritt delta i aktiviteter inom kompetensutveckling i mån av plats. Vid gruppsammansättningen tas hänsyn till yrkeserfarenhet och en bredd avseende ålder, kön och etnicitet eftersträvas.