Förmedling

I Dansalliansens verksamhet ingår förmedling, främjande av arbetstillfällen och insatser för att öka antalet kontakter och möten mellan dansare och möjliga arbetsgivare.Kansliets personal har av den anledningen löpande kontakt med koreografer, regissörer och andra arbetsgivare som söker dansare.

I det förmedlande arbetet ingår även aktiviteter så som workshops och andra former av möten vilka ger dansare och koreografer möjlighet att arbeta tillsammans. Projekt Audition-Öppen mötesplats arrangeras återkommande med inbjudna koreografer. Denna aktivitet är en alternativ form av audition där fokus ligger på själva mötet mellan dansare och koreografer.

Frilansande dansare, som inte är anställda vid Dansalliansen, har möjlighet att delta vid Dansalliansens förmedlande aktiviteter i mån av plats.

Dansalliansen erbjuder även stöd för arbetsfrämjande aktiviteter såsom medverkan vid utbudsdagar.