Linn Ragnarsson

Foto: LIonel Cabrera

Linn är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan, modern nutida inriktning, 2006-2009, och har därefter frilansat inom dans- och koreografifältet i Sverige och internationellt.

Linn har från 2009 och framåt varit involverad i Lena Josefssons och Kompani Raande-Vos arbete, samt Guilherme Bothelo & Cie Alias i Schweiz sedan 2012.

Tidigare har hon arbetat med bl a Nudans/GöteborgsOperan, Khosro Adibi i International Performers Lab & Children Art Education i Chile, Sanna Blennow och med 50Collective i Sverige, Frankrike och Spanien. Hon har även initierat och organiserat projektet Move Outside under festivalen OpenArt i Örebro.

2010 medverkade Linn i David Zambranos 50 days of Flying Low & Passing Through i Costa Rica. Hon är certifierad i teknikerna och har undervisat på DOCH, Danscentrum, Kungliga Svenska Balettskolan, Balettakademien, Kävesta Folkhögskola mfl.

Linn har arbetat med koreograferna Helle Bach i Danmark, Mia Habib i Norge, Guilherme Bothelo i Schweiz, Lena Josefsson och Kompani Raande-Vos och koreografen Claire Parsons.

Under den senaste perioden har Linn bland annat arbetat med koreograferna Malin Elgan, Nicole Niedert samt Claire Parsons.