Anna Westberg

Foto: Carl Thorborg

Anna är utbildad vid Svenska Balettskolan. Hon har sedan 1989 varit verksam som frilansande dansare med Göteborg som bas, men är nu bosatt i Stockholm.

Bland de koreografer Anna arbetat med kan nämnas Gun Lund, Eva Ingemarsson och Gunilla Witt och hon har ingått i Älvsborgsteaterns Dansensemble i Borås under ledning av Nathalie Ruiz. Hon har även samarbetat med koreograferna Julyen Hamilton, Lotta Melin och Peter Svenzon.

Anna är verksam i olika improvisationsbaserade konstellationer samt har erfarenhet som koreograf både med egna soloverk och i teatersammanhang. Hon har arbetat som skådespelare vid Älvsborgsteatern och som projektledare och producent. Tillsammans med kontrabasisten Nina de Heney är Anna konstnärlig ledare för den ambulerande festivalen Dance’nBass.

2015 medverkade hon som dansare och regiassistent i Peter Oskarssons uppsättning av Faust vid Folkteatern i Gävle Hon har även skapat och dansat i det egna verket Elektrakomplexet.

Under den senaste perioden har Anna påbörjat mastersutbildningen Nya Performativa Praktiker på DOCH samt varit engagerad som dansare i Weld Company.