Bakgrund/ Historia

Danskonsten presenterades som ett självständigt konstområde för första gången i 1996 års kulturproposition (prop. 1996/97:3). I början av 2000-talet kunde det konstateras att område alltjämt var eftersatt med en svag infrastruktur. Statens kulturråd fick därför 2003 i uppdrag av regeringen att med utgångspunkt i 1996 års kulturpolitiska beslut ta fram ett handlingsprogram för den professionella dansen i Sverige.

I februari 2004 anhöll en arbetsgrupp med företrädare från Teaterförbundet, Danscentrum och Svensk Danskommitté om att en utredning avseende en möjlig Dansallians skulle genomföras av Statens Kulturråd. Utredningen skulle ske inom ramen för Kulturrådets arbete med förslag till handlingsprogram för den professionella dansen.

Ann Larsson höll i utredningen som i mars 2005 presenterades i handlingsprogrammet ”Får jag lov, – Ett dansförslag”. En framtida Dansallians låg som en av programmets prioriterade insatser för att stärka de frilansande dansarnas möjligheter att verka.

”Eftersom danskonsten inte har många fasta institutioner var det viktigt att främja den fria danskonsten utveckling genom andra former av stöd. Erfarenheten från Teateralliansen som startades 1999 visade att alliansformen var en väl fungerande form för stöd till frilansande utövare inom scenkonsten och ledde till skapandet av Dansalliansen.” Säger Laila Freivalds, ordförande i Dansalliansens styrelse.

Dansalliansen startade 2006 med 12 dansare och med ambitionen att vara 30 anställda dansare 2008. Målet på längre sikt var ett 100-tal anställda. Redan året efter starten genomfördes ytterligare en nyanställning och 2008 hade Dansalliansen genomfört fyra anställningsomgångar och hade då 52 dansare anställda enligt ordinarie kriterier och 9 unga dansare anställda enligt särskilda kriterier.

”Tillblivelsen av Dansalliansen satte ljuset på strukturer och villkor för dansens och koreografins utövare och skapade förutsättningar för fortsatt förbättring av dans- och koreografifältets premisser. Dansalliansens bildande utgjorde ett tydligt skifte i svensk dans- och koreografi-historia”, säger Anna Grip, tidigare konstnärlig ledare för Cullbergbaletten, numera lektor i dans vid DOCH och konstnärlig och administrativ medarbetare vid ccap.