Maria Volmerson

Foto: Carl Thorborg

Maria är utbildad till dansare vid Dans och Cirkushögskolan samt vid Amsterdams Hogeschool voor de kunsten under åren 2002–2006 och har arbetat både inom institution och med fria koreografer.

Under åren 2006–2009 arbetade hon med Kompani Raande-Vo under ledning av Lena Josefsson. Därefter arbetade hon med kompanier som Smålands Musik och Teater, Norrdans och Regionteater Väst med koreografer som Linda Kapetanea, Peter Lagergren och Camilla Ekelöf.

Maria har även arbetat med fria koreografer och dansgrupper som Rytm ba´, Autopilot med koreograferna Åsa N Åström och Kersti Grunditz samt i flertal produktioner med Claire Parsons, Ingrid Olterman och Helena Davidsson Nordelius.

Hon har även arbetat som pedagog i modern och nutida dans på Dans och Cirkushögskolan och på Balettakademien i Stockholm.

Under den senaste perioden har Maria i huvudsak arbetat med Helena Davidsson Nordelius kompani HDN studio samt turnerat med flertal produktioner av Ingrid Olterman.

Maria är för nuvarande tjänstledig för studier vid KTH.