Louise Peterhoff

Foto: Carl Thorborg

Louise är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Hon har arbetat som frilansande dansare sedan 1997 och har bl.a. arbetat med koreograferna Jens Östberg, Irene Hultman, Philippe Blanchard och Jan Fabre.

Under fem år arbetade Louise med den belgiska dans- och teatergruppen Needcompany med vilka hon turnerade i Europa, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika. Här på hemmaplan har hon återkommande arbetat med Gunilla Heilborn.

Louise är vidareutbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm (kompletterande skådespelarutbildning) och har medverkat som skådespelare i teaterproduktioner, tv-serier och långfilmer.

Under den senaste perioden har Louise medverkat i ett flertal verk på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.