Linda Adami

Foto: Håkan Larsson

Linda är utbildad vid Svenska Balettskolan i Stockholm. De senaste 20 åren har Linda arbetat internationellt inom scenkonsten i gränssnittet mellan dans, teater och performance art.

Bland de koreografer, regissörer och grupper Linda arbetat med kan nämnas Jan Fabre, Stef Lernous, Rasmus Ölme, Jefta van Dinther, Poste Restante, Pontus Stenshäll, Cristina Caprioli, Goro Tronsmo och Dorte Olesen.

Linda har även arbetat som skådespelare i samband med roller i Jan Fabres Requiem für eine Metamorphose och Orgy of tolerance samt medverkat i teateruppsättningar vid Moment:teater och Örebro länsteater. Linda har arbetat som konstnärlig rådgivare och koreografassistent och är högskoleadjunkt i improvisation/interpretation och koreografiska processer vid Dans och Cirkushögskolan.

Under den senaste perioden har Linda bland annat avslutat mastersprogrammet i Nya performativa praktiker på Dans och Cirkushögskolan, arbetat med Poste Restante och påbörjat arbete med Cullbergbaletten och Jefta van Dinthers nya verk Protagonist.