Karin Taliga

Foto: Stig Albansson

Karin är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Hon har varit verksam sedan 2001 och erfarenheten spänner från de största teatersalongerna till de små, intima scenrummen, från solodans till stor ensemble, och med stilar och uttryck som inkluderar improvisation, teater, streetdans och klassisk balett.

Bland de kompanier Karin arbetat med kan nämnas GöteborgsOperans Danskompani, Regionteater Västs dansensemble och Skånes Dansteater. Hon har även arbetat på Backa Teater. Utöver detta har Karin synts i många olika sammanhang och konstellationer i det fria danslivet.

Karin har arbetat med koreografer som Ivo Cramér, Helena Franzén, Ismo‑Pekka Heikinheimo, Pär Isberg, Lena Josefsson, Mirelle Leblanc, Susanna Leinonen, Martino Müller, Ohad Naharin, Fredrik Rydman, Tero Saarinen, Hofesh Shechter, Jorma Uotinen och Anna Vnuk.

Karin har även arbetat med Embla dans och teater samt den egna föreställningen Vem tror du att du är?