Dan Johansson

Foto: Håkan Larsson

Dan är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan samt Dansarutbildningen på Danshögskolan. Han började arbeta 1998 och har framförallt fokuserat på arbete med koreografer inom den nutida dansen med Stockholm som bas.

Bland de koreografer Dan har arbetat med kan nämnas Per Jonsson, Eva Lundqvist, Irene Hultman, Philippe Blanchard, Örjan Andersson, Helena Franzen, Carl Olof Berg, Rasmus Ölme, Åsa Unander Scarin, Charlotta Öfverholm och Christina Caprioli.

Dan har även erfarenhet av att undervisa och ge workshops samt som koreograf.

Den senaste perioden har Dan bland annat arbetat med koreograferna Sebastian Lingserius, Rasmus Ölme och Örjan Andersson.